Doelgericht middelen inzetten

Kies bij voorkeur gewasbeschermingsmiddelen met een laag-risico en middelen die selectief zijn en de biologische bestrijders zo veel mogelijk sparen [1]. Bekijk de neveneffecten bij Koppert en Biobest.

Er mogen alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt die door het Ctgb zijn toegelaten op de Nederlandse markt. De NVWA controleert hierop. De toegelaten middelen zijn in principe veilig maar kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor het gebruik van deze middelen. Die staan beschreven in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG). Hierin staan de toegelaten toepassingen, gebruiksvoorschriften en voorgeschreven maatregelen ter bescherming van mens, dier en milieu. Voor alle organische gewasbeschermingsmiddelen geldt een zuiveringsplicht om te voorkomen dat middelen in het milieu terecht komen. De nullozing strategie is een goed alternatief, zie meer informatie over de waterzuivering.

Lees hier wat wel en wat niet mag met groene middelen.

RUB-lijst
Het Ctgb heeft de lijst Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) aangepast per 1 juli 2020, waarbij het aantal RUB-middelen is verkleind van 57 naar 16 middelen. Lees hier meer daarover.

[1] De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten zo doelgericht mogelijk zijn en zo min mogelijk neveneffecten hebben voor de menselijke gezondheid, niet-doelwitorganismen en het milieu (richtlijn 2009/128/EU van de Europese Unie).