Monitoring teeltomstandigheden

De basis bij de beheersing van ziekten en plagen is te zorgen voor een weerbaar gewas. Het in stand houden van een optimale teeltomgeving speelt hierbij een cruciale rol. Daarom is het ook belangrijk de teeltomstandigheden en de instellingen te controleren en indien nodig te corrigeren. Temperatuur, luchtvochtigheid, belichting schermen worden doorgaans continu geregistreerd. Controleer regelmatig of de instellingen nog goed zijn, controleer de sensoren en onderhoudt ze goed.

Controleer ook regelmatig de watergift en of de planten de juiste (hoeveelheden) voedingsstoffen krijgen. Laat minimaal tweewekelijks het giet- en drainwater (substraatteelten) en grondmonsters (grondgebonden teelten) analyseren op EC, pH en micro- en macro-elementen.