Feromonen

Feromonen dienen voor de onderlinge communicatie tussen insecten van eenzelfde soort om bijvoorbeeld voedselbronnen aan te geven, voor gevaar te waarschuwen of voor aantrekking van een partner voor reproductie. Een bekend voorbeeld is de reactie van bladluizen die bij een aanval van een sluipwesp de soortgenoten waarschuwen met het uitscheiden van een alarmferomoon. Of de sex-feromonen van motten en vlinders die de vrouwtjes uitscheiden om de mannetjes te lokken. Maar er zijn ook eilegremmende feromonen. Die zorgen ervoor dat er niet teveel eitjes van één soort vlinder op een plant terechtkomen zodat er voldoende eten voor de jonge rupsen is. Tevens waarschuwt de honingbij met een agressie-feromoon de soortgenoten als de bijenkorf wordt gedreigd. Sommige natuurlijke vijanden kunnen slim misbruik maken van deze communicatie en gebruiken de feromonen om hun prooi te vinden.