IPM Tool

Weerbaar telen voor een gezond gewas

De IPM Tool is een hulpmiddel bij het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management). U kunt de tool gebruiken als checklist en als ideeënbron bij het opstellen van uw IPM strategie. Tegelijkertijd is het een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen.