Energiebesparing

Door de klimaatverandering treden er in toekomstige zomers steeds vaker temperatuurpieken op, terwijl in het kader van energiebesparende maatregelen de temperatuur-setpoints in de winter waar mogelijk naar beneden worden bijgesteld. De kennis over de invloed hiervan op biologische bestrijders, ziektes en plagen is in veel gevallen nog onvoldoende om de gevolgen voor de biologische bestrijding goed in te schatten.