Samenstelling van teeltmedium en weerbaarheid

De samenstelling van het groeimedium of de grond heeft een groot effect op de biologische activiteit in het medium/grond en daarmee ook op weerbaarheid tegen plantpathogenen. Het maakt dus veel uit voor de microbiële samenstelling van de grond of er op klei of zand wordt geteeld, er weinig of veel organisch stof aanwezig is of er een hoge dan wel lage pH is. De grondstoffen voor het samenstellen van een groeimedium moeten vrij zijn van plantpathogenen. Inerte groeimedia, zoals steenwol en perliet, hebben een lagere algemene microbiële activiteit aan het begin van de teelt dan bijvoorbeeld groeisubstraten op basis van organische grondstoffen. Maar ook in sommige organische groeimedia, zoals veen, wordt een relatief lage microbiële activiteit gemeten die samenhangt met lage beschikbaarheid van snel afbreekbare organisch koolstof. Lage microbiële activiteit maakt groeisubstraten gevoeliger voor infectie van buitenaf. Dit betekent dat als een ziekteverwekker in contact komt met zo’n groeimedium, die zich er heel snel in kan verspreiden. In groeisubstraten en bodems met rijke, diverse en actieve microbiële leven daarentegen is het vermogen om plantpathogenen tegen te gaan hoger.