Antagonisten

Antagonisten zijn micro-organismen (schimmels, gisten of bacteriën) die groei en infectie van plantpathogenen tegen gaan. Ze komen vaak van nature voor in of op verschillende groeisubstraten maar niet altijd in de aantallen die nodig zijn om effectief plantenziekten te bestrijden. Daarom is het soms nodig om ze toe te voegen aan het systeem (als biopesticide) of om ze extra te stimuleren. Antagonisten gebruiken verschillende mechanismen om pathogenen te doden of te inactiveren: concurrentie, direct antagonisme en parasitisme. Antagonisten en andere micro-organismen kunnen daarnaast de natuurlijke plantweerbaarheid tegen pathogenen verhogen, door de geïnduceerde resistentie van planten aan te schakelen.