Zuiveringsplicht

Zowel middelen die aan het gietwater worden meegegeven (druppelen) als middelen die als gewasbehandeling (spuiten, LVM en foggen) worden toegepast, komen in het drain- en drainagewater terecht. Om te voorkomen dat deze middelen in het milieu terechtkomen geldt sinds 2018 voor alle glastuinbouwbedrijven een zuiveringsplicht. Dit geldt bij gebruik van organische gewasbeschermingsmiddelen, dus ook voor bedrijven die alleen gebruik maken van zogenaamde ‘groene middelen’. Kijk hier voor meer informatie.

Een geaccepteerd alternatief is de nullozingstrategie voor substraatteelten, waarbij al het drainwater en eventueel aanwezige filterspoelwater wordt hergebruikt. Steeds meer bedrijven kiezen hiervoor en doen dit succesvol. De ondernemer moet wel kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk een nullozer is. Kijk voor meer informatie over de zuiveringsplicht bij Glastuinbouw Waterproof.