Generalistische predatoren

De meeste roofmijtsoorten zijn generalisten en voeden zich naast prooien met stuifmeel. Uitzondering hierop is de specialistische roofmijt Phytoseiulus persimilis die zich enkel met spintmijt voedt. Tevens zijn er enkele omnivore soorten roofmijten die ook plantencellen kunnen aanprikken. Ook voor roofmijten geldt dat soorten verschillen in de mate waarin ze plantaardig en dierlijk voedsel tot zich nemen.

Type III roofmijten
Zogenaamde type III roofmijten, zoals de veelgebruikte soorten Amblyseius swirskii en Transeius montdorensis, eten bij voorkeur prooien, maar kunnen daarnaast ook prima gedijen op stuifmeel. Schimmel etende voermijten vormen een belangrijke voedselbron voor deze roofmijten. Deze voermijten worden gebruikt in de commerciële kweek en als alternatief voedsel in het gewas. Traditioneel worden deze voermijten gebruikt in zogenaamde kweekzakjes die in het gewas worden gehangen en een beschermde omgeving met voedsel vormen voor de vermeerdering van de roofmijten. Recentelijk worden voermijten, net als stuifmeel, ook volvelds in het gewas verblazen als alternatief voedsel voor roofmijten.

Type IV roofmijten
Zogenaamde type IV roofmijten, zoals de soort Iphiseius degenerans, voeden zicht voornamelijk met stuifmeel. Ze kunnen echter, wanneer ze een goede populatie hebben opgebouwd in het gewas, ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van plagen.