Biopesticiden

Producten gebaseerd op antagonistische micro-organismen worden microbiologisch biopesticide genoemd. Het is ook mogelijk dat alleen de microbiële metabolieten worden geformuleerd tot een product, dit zijn de biochemische pesticiden. Naast deze antagonistische werking kunnen micro-organismen soms ook de weerbaarheid van de plant verhogen. Microbiologische en biochemische pesticiden moeten worden geregistreerd als gewasbeschermingsmiddelen. Voor de introductie in het praktijk worden ze beoordeeld op hun werkzaamheid en eventuele risico’s voor humane- en diergezondheid en milieu.

Isolaat
Antagonisten worden geïsoleerd uit natuurlijke milieus zoals het water en de bodem, of uit de plant zelf (endofyten). De isolaten worden in het laboratorium en met kasexperimenten onderzocht op effectiviteit tegen ziekten en plagen. Er kunnen grote verschillen zitten in effectiviteit en werking tussen de verschillende isolaten, zelfs van één soort micro-organisme. Het maakt dus veel uit welk isolaat in een biopesticide zit.

Gewasbeschermingsmiddelen
Bekijk hier de in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op basis van micro-organismen en hun metabolieten.