Leren en optimaliseren

Met behulp van een goede registratie kan een goede evaluatie worden gemaakt [1]. Sinds 2015 is registratie volgens de wetgeving gewasbeschermingsmonitor verplicht. Hiervoor zijn diverse registratietools ontwikkeld. Deze registratietools lopen uiteen van wettelijk minimum tot uitgebreide registratie met vergelijkingsmogelijkheden. Registratie helpt ondernemers om (kleine) verbeteringen door te voeren op diverse gebieden, zoals gewaskwaliteit, rendement en plaagstrategieën.

Interessant gegeven is dat een kleine optimalisering een grote impact kan hebben. Zo lijkt een leerpunt van verbeterde scouting een kleine optimalisering, maar geeft deze niet alleen verbeterde monitoring en evaluatie (leren en optimaliseren), maar ook doelgericht middelen inzetten met verbeterde efficiency (beperken tot noodzakelijk niveau) en verminderde resistentie (middelen afwisselen). Met leren en optimaliseren kunnen er dan ook (kleine) verbeteringen worden doorgevoerd die een grote impact hebben.

Daarnaast wordt geleerd door middel van studieclubs, vakbladen en opleidingen, zoals voor het vakbekwaamheidsbewijs van de spuitlicentie.

Vanuit Glastuinbouw Nederland worden verschillende activiteiten op het gebied van IPM en Plantgezondheid georganseerd, waaronder het PlantgezondheidEvent en webinars. Ook sluiten glastuinbouwondernemers aan bij diverse onderzoeken, IPM bijeenkomsten en/of landelijke gewascommissies en worden diverse nieuwsberichten verspreid.

[1] Op basis van de registers over het gebruik van pesticiden en van de monitoring van schadelijke organismen moet de professionele gebruiker zich een oordeel vormen over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen (richtlijn 2009/128/EU van de Europese Unie).