Biologie en Gedrag: Kennis is macht

Kennis over de levenscyclus, gedrag, epidemiologie (vóórkomen en verspreiding) en andere biologische kenmerken van plagen en ziekten is essentieel voor het verkrijgen van aanknopingspunten voor de preventie en beheersing van die ziekten en plagen. Omdat we de omstandigheden, waaronder schimmelsporen kiemen en verspreiden, kennen kunnen specifieke klimaatadviezen worden gegeven zoals het voorkomen van een hoge RV en condensatie op het gewas. En omdat we bijvoorbeeld weten door welke kleuren insecten worden aangetrokken, worden nu gele en blauwe signaalplaten gebruikt voor de monitoring.