Fysisch en mechanische maatregelen

Door het plaatsen van insectenwerend gaas in de ventilatieopeningen van een kas kan de invlieg worden verminderd. Gaas in de raamopening vermindert de ventilatievoud en daarom is het belangrijk dat de luchtramen groot genoeg zijn als er gaas in wordt geplaatst.

Mechanische beweging kan insecten in een gewas laten opvliegen zodat zij op vangplaten terecht komen, zoals toegepast in de TripsSweeper, of direct kunnen worden opgezogen zoals gebruikt in de Sciara stofzuiger. Tegen schimmelsporen kan de regelmatige behandeling met UV-C worden toegepast. UV-C heeft een direct effect met het afdoden van de sporen als gevolg. De inzet van een UV-C robot tegen echte meeldauw wordt in de praktijk toegepast in aardbei en roos. Niet te verwarren met UV-B dat een indirect effect heeft en de weerbaarheid van de plant kan aanschakelen. Lees meer hierover bij de maatregelen weerbaarheid.