Standing army van natuurlijke vijanden en antagonisten

In plaats van biologische bestrijding spreken we ook wel van de inzet van natuurlijke vijanden (tegen plagen) of antagonisten of andere micro-organismen (tegen ziekten). Natuurlijke vijanden kunnen curatief worden ingezet op het moment dat er een plaag optreedt. In een weerbaar teeltsysteem zijn natuurlijke vijanden (ook) al preventief aanwezig. De opbouw van populaties van natuurlijke vijanden en antagonisten begint al bij de start van de teelt, voordat de plagen en ziektes in het gewas zijn gevestigd. Hiervoor vaak de term ‘standing army’ gebruikt (bij natuurlijke vijanden tegen plagen), voor micro-organismen is deze term minder gebruikelijk.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige micro-organismen en andere natuurlijke vijanden in of op de plant, substraat of bodem. De maatregelen zijn dan gericht op het in standhouden en stimuleren van deze populaties. Dit wordt ‘conservation biocontrol’ genoemd.