Lokvallen en vangplampen

Lokvallen met geuren worden ook gebruikt om insecten te vangen. Het gaat hierbij meestal om feromonen. Dit zijn vluchtige moleculen die boodschappen overbrengen tussen individuen van eenzelfde soort, zie ook de gedragsveranderende maatregelen. Deze zijn dus selectiever dan kleurvallen. Er zijn veel verschillende sex-feromonen, die alleen mannetjes van een specifieke soort aantrekken (diverse soorten motten, wolluizen, kevers), maar ook aggregatie-feromonen (mannetjes en vrouwtjes trips) en geurstoffen voor fruitvliegen. Houd rekening met de aangegeven werkingsduur van de feromooncapsules. Met vanglampen kan vast worden gesteld of er motten en muggen in de kas aanwezig zijn. Voor soortbepaling zijn feromoonvallen geschikter.