Niet chemische methoden

Met niet-chemische methoden [1] wordt meestal bedoeld dat er andere methoden en middelen worden gebruikt dan de traditionele chemische gewasbescherming. Dat kan dus zijn: biologische bestrijding met natuurlijke vijanden en antagonisten, fysische en mechanische bestrijding, geurstoffen en feromonen die het gedrag beïnvloeden van plagen. Niet-chemische methoden voor de bestrijding van ziekten en plagen kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet.

[1] Duurzame biologische, fysische en andere niet-chemische methoden verdienen de voorkeur boven chemische methoden indien hiermee de schadelijke organismen op bevredigende wijze worden bestreden (richtlijn 2009/128/EU van de Europese Unie).