LED-belichting

LED-belichting met 95% rood licht leidt tot een veel lagere zoek- en parasiteringsactiviteit van de sluipwesp Aphidius ervi, in vergelijking tot witte licht. Maar tegelijkertijd verhoogt LED-belichting met een hoog aandeel rood de plantweerbaarheid van chrysant tegen trips. En afhankelijk van het moment van toediening kan rood licht ook effect hebben op schimmels, zoals meeldauw. Blauw licht kan de sporulering van sommige schimmelsoorten onderdrukken, maar dit effect kan weer teniet worden gedaan in de aanwezigheid van UV-A. Voorlopig moet voorzichtig worden omgegaan met het generaliseren van de effecten van het lichtspectrum, omdat deze effecten erg soort specifiek kunnen zijn en bovendien afhankelijk zijn van het gewas en andere (licht- en klimaat) factoren.