Teeltmedium en bodem

In de Nederlandse glastuinbouw worden gewassen zowel in de grond als op substraat geteeld. Grond en teeltmedia verschillen van elkaar wat betreft structuur, beschikbaarheid van organisch koolstof, pH- waarde, etc. Grondstoffen voor groeimedia kunnen inert zijn, zoals steenwol of perliet, of juist veel organische stof bevatten, zoals zwart- of witveen of kokosgruis. Inert is materiaal dat niet of nauwelijks een reactie aangaat met andere stoffen en geen (voeding)stoffen afscheidt. Wat wordt toegediend, wordt ook weer afgegeven.

In de teelt worden vaak verschillende mengsels gebruikt die qua samenstelling en fysisch-chemische eigenschappen toegespitst zijn op een specifiek gewas. De samenstelling heeft gevolgen voor de weerbaarheid van het teeltmedium en deze kan met toevoegingen worden bijgestuurd.