Weerbare teeltomgeving

De teeltomgeving speelt een belangrijke rol in de weerbaarheid tegen plagen en ziekten. Belangrijke aspecten hierbij zijn het teeltmedium of bodem, de bemesting en watergift, het klimaat en de belichting. De teeltomgeving is ten eerste van belang voor de plant zelf. Als de groeiomstandigheden voor het gewas optimaal zijn is dat in de eerste plaats gunstig voor de productie en kwaliteit van het product, maar de plant is dan ook minder gevoelig voor ziekten en plagen dan als voeding of klimaat bijvoorbeeld suboptimaal zijn. De teeltomgeving heeft daarnaast ook direct een effect op ziekten en plagen. Klimaat, type teeltmedium of bijvoorbeeld kastype bepalen mede de blootstelling aan ziekten en plagen en ook de mogelijkheden die aantasters krijgen om zich te ontwikkelen en de plant te infecteren.