Hygiënesluis en gaas

Hygiënesluis
Om een kas binnen te gaan is het aan te bevelen een hygiënesluis aan te leggen met poortjes die pas opengaan als je beide handen in een ruimte met een ontsmettingsmiddel steekt. Voorkeur om daarbij handschoenen te dragen. Ook kunnen gelijktijdig de schoenen worden ontsmet al dan niet gebruikmakend van borstels.

Gaas
Om insecten te weren uit de kas is het afgazen van ramen aan te bevelen. Dit om plagen te voorkomen in de teelt (zoals wantsen) maar ook omdat bepaalde insecten vectoren (overbrengers) kunnen zijn van plantenvirussen. Denk daarbij aan bladluizen, wittevlieg, maar ook trips.