Insectparasitaire aaltjes

Insectparasitaire aaltjes worden ook wel nematoden genoemd. Aaltjes leven in de bodem, maar kunnen in een kasteelt ook als product op het gewas worden gespoten. Voordeel van aaltjes is dat ze zelf actief op zoek gaan naar hun gastheer en deze dan binnendringen via lichaamsopeningen (mond, anus en ademhalingsopeningen). De aaltjes zelf zijn lastig voor het insect maar niet dodelijk. Echter, insectpathogene aaltjes zijn een slimme samenwerking met een bacterie aangegaan. Zodra het aaltje binnen is gedrongen, worden de bacteriën die ze bij zich draagt losgelaten. Deze doden het insect snel, waarna het aaltje van het dode insect kan eten. Er zijn verschillende soorten insectpathogene aaltjes op de markt, die onder andere verschillen in de temperatuurrange waarbinnen ze actief zijn en in hun zoekstrategie, welke bepaald of ze effectief zijn tegen bewegende insecten (hinderlaag strategie) of ook tegen stilzittende insecten zoals poppen (actieve zoekstrategie).

Voorbeelden zijn: Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae en Heterorhabditis bacteriophora.