Scouten

Scouten is het gewas onderzoeken op aanwezigheid van ziekten, plagen, natuurlijke vijanden en schade. Gebruik hierbij een vergrootglas. Scouten gebeurt bij voorkeur door een (interne en/of externe) specialist, die de benodigde kennis up-to-date houdt. Maar maak hier ook zeker gebruik van eigen mensen die dagelijks in het gewas lopen. Er worden regelmatig cursussen gegeven; beeldmateriaal is beschikbaar op Groen Kennisnet.

Goed en regelmatig scouten geeft de kans vroegtijdig ziekten en plagen te detecteren en vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Het optreden en verloop van ziekten en plagen is immers maar beperkt voorspelbaar en tijdig reageren is belangrijk. Gezien de dynamiek van kaspopulaties is één tot twee keer per week scouten gewenst. Scout ook om de ontwikkeling en effectiviteit van de natuurlijke vijanden in de gaten te houden. De plaagsituatie is nooit twee jaren achter elkaar identiek, onder andere door wisselend weer. Verder zijn er verschillen tussen regio’s en bedrijven. Scouten en waarnemingen gestandaardiseerd registeren geeft een steeds beter inzicht in de situatie op het bedrijf.