Monitoring

Monitoren [1] is het overzicht houden van alles wat er in de kas (en daar buiten) gebeurt wat invloed kan hebben op de ontwikkeling van de plant. Op basis van monitoring van het gewas wordt besloten of er moet worden ingegrepen en hoe (besluiten nemen).

Dit betekent:

  • Regelmatig onderzoeken of er (symptomen van) ziekten of plagen in het gewas en voedingswater aanwezig zijn.
  • Regelmatig onderzoeken wat de stand van zaken is van de preventieve maatregelen (zoals de aanwezigheid van natuurlijke vijanden).
  • Regelmatig het effect van eventuele getroffen maatregelen onderzoeken.
  • De waarnemingen goed documenteren is een essentieel onderdeel. Het verloop en de omvang van de plaag, ziekte en natuurlijke vijanden worden daarbij in tijd gevolgd.

Om de plaag, ziekte en natuurlijke vijanden in het gewas te signaleren en te kunnen volgen moet het gewas regelmatig worden gescout. Daar zijn diverse hulpmiddelen voor beschikbaar. Onderdeel van het monitoren is een regelmatige controle van teeltomstandigheden, zoals klimaatinstellingen en voeding omdat dit de basis vormt van het weerbare teeltsysteem.

Downloads

[1] Schadelijke organismen moeten worden gemonitord met passende methoden en instrumenten, indien beschikbaar. Tot deze instrumenten behoren, waar mogelijk, veldobservaties en wetenschappelijk verantwoorde waarschuwings-, voorspellings- en vroegdiagnosesystemen, alsmede het ter harte nemen van advies van gekwalificeerde beroepsadviseurs (richtlijn 2009/128/EU van de Europese Unie).