Natuurlijke vijanden van plagen

Natuurlijke vijanden van plagen kunnen worden onderverdeeld in de groepen predatoren, sluipwespen en insectpathogenen. Van insectpathogenen komen zowel specialistische als generalistische soorten voor. Sluipwespen zijn in de regel specialisten. Predatoren kunnen worden onderverdeeld in specialisten, generalisten en omnivoren. De omnivore predatoren hebben voor hun ontwikkeling naast dierlijk voedsel ook plantaardig voedsel nodig en voeden zich actief met levend plantweefsel.

Voor het opbouwen van een standing army kan het makkelijkst worden gewerkt met zogenaamde ‘generalistische’ natuurlijke vijanden. Deze generalisten hebben een breed dieet. Ze hebben het plaaginsect of de ziekte waartegen ze worden ingezet niet nodig voor hun ontwikkeling. Daarnaast kunnen ze zich vermeerderen op verschillende soorten alternatief voedsel. Een ander voordeel van deze generalistische natuurlijke vijanden is dat ze een bijdrage kunnen leveren aan meerdere soorten plagen. Specialisten daarentegen, hebben het plaaginsect - of een aan het plaaginsect verwante soort - wél nodig om zich te ontwikkelen en/of te vermenigvuldigen.