Analyses water

Verschillende laboratoria kunnen door middel van een analyse van giet- en recirculatiewater de aanwezigheid van plantpathogene aaltjes, schimmels en bacteriën aantonen. Ze determineren de schadeverwekkers, kwantificeren de mate van aantasting en geven een bestrijdingsadvies. Belangrijk is om een gewasspecifieke analyse te laten uitvoeren omdat niet alle plantpathogenen ziekteverwekkend zijn voor alle gewassen; met name Fusarium oxysporum kent veel verschillende varianten die waardplant-specifiek zijn. Er worden steeds meer specifieke analysetechnieken ontwikkeld om de relevante ziekteverwekker op te sporen.

Ontsmettingsapparatuur
Op veel bedrijven wordt een ontsmettingsapparatuur gebruikt om pathogenen in het giet- en recirculatiewater te doden. Belangrijk is deze regelmatig te (laten) controleren. De levende schimmel- en bacteriesporen kunnen met een algemeen kiemgetal worden bepaald (totale aantal bacteriën en schimmels), maar dit geeft onvoldoende informatie omdat de meeste bacteriën zo niet kunnen worden gedetecteerd. Specifiekere informatie over aanwezige ziekteverwekkers (bijvoorbeeld Fusarium spp., Pythium spp., Phytophthora en diverse bacteriën) kan worden verkregen door middel van een specifiek kiemgetal bepaling of DNA-analyse.