Belichting

Zodra iets aan het licht wordt veranderd, beïnvloedt dit niet alleen het gewas maar ook de ziektes, plagen en natuurlijke vijanden die in de kas aanwezig zijn. Het type en gebruik van de assimilatiebelichting, het schermen en het coaten/krijten van het kasdek zijn allemaal acties die bijeffecten op het biologische evenwicht kunnen hebben. Met betrekking tot andere kleuren binnen het lichtspectrum is er nog veel onbekend. Met de toename van het gebruik van LED-belichting is het belangrijk om zowel de kansen als de risico’s voor de biologische bestrijding van ziektes en plagen in beeld te krijgen. Licht kan zowel een direct effect hebben op het gedrag en/of de ontwikkeling en reproductie van een ziekte, plaag of natuurlijke vijand, maar ook een indirect effect dat via de plant verloopt.