Preventieve inzet

Het is meestal nodig dat de antagonisten en weerbaarheidsverhogende micro-organismen preventief worden ingezet, omdat ze tijd nodig hebben om zich goed te vestigen in of op de plant of in het wortelmilieu. Bij de toepassing wordt een micro-organisme geïntroduceerd in het teeltsysteem waar deze mogelijk van nature niet in voor zou komen. Dit is anders dan gebruik maken van de natuurlijke substraat/bodemweerbaarheid waarmee juist gebruik wordt gemaakt van micro-organismen die wel van nature aanwezig zijn in het substraat/de bodem en die door allerlei toevoegingen of aanpassingen kunnen worden gestimuleerd, zie ook teeltmedium en bodem.