Laag-risico gewasbeschermingsmiddelen

Een laag-risicogewasbeschermingsmiddel bevat als werkzame stof een laag-risicostof of een basisstof. Laag-risicostoffen hebben een laag risico voor mens, dier of milieu. Dit blijkt uit de beoordelingsprocedure voor werkzame stoffen die voor de hele EU geldt. Vanwege dit lage risico heeft het uit gezondheids- en milieuoverwegingen de voorkeur deze middelen in te zetten boven de reguliere middelen.

Een basisstof is al voor een ander doel op de markt, bijvoorbeeld als voedingsmiddel (zoals azijn of bier), maar die werkt ook als gewasbeschermingsmiddel en mag zo ook worden gebruikt. Eventuele risico’s zijn namelijk al bij het oorspronkelijke gebruik bepaald. Een basisstof heeft dus per definitie een laag risico. Let wel: de basisstof mag wél als gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt, maar níet als zodanig worden verkocht. Bekijk op de website van het Ctgb meer informatie over laag-risio gewasbeschermingsmiddelen en basisstoffen.