Bemesting en water

Planten hebben water en nutriënten nodig om te groeien. Het gewas wordt via het gietwater voorzien in de benodigde voedingsstoffen. Ook zijn er altijd micro-organismen aanwezig in gietwater, die vervolgens in het wortelmilieu terecht komen. De meeste micro-organismen zijn niet schadelijk voor de plant, maar nuttig. Bemesting is voor de plant niet alleen belangrijk vanwege de voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei en productie, maar speelt ook een rol bij de weerbaarheid.