Weerbaarheid verhogen

Antagonisten en andere micro-organismen kunnen de natuurlijke plantweerbaarheid tegen pathogenen verhogen door de geïnduceerde resistentie van planten aan te schakelen. Op die manier zetten die micro-organismen de plant zelf aan het werk.

Twee routes voor geïnduceerde resistentie, zie ook de maatregelen voor weerbaarheid:

  1. SAR route (Systemic Acquired Resistence, of: systemisch verworven resistentie) met salicylzuur als belangrijke signaalstof.
  2. ISR route (Induced Systemic Resistance, of: geïnduceerde systemisch resistentie) met jasmonzuur als belangrijke signaalstof.

Voor ISR zijn nuttige micro-organismen in wortelzone belangrijk. Die zetten de plant aan om snel te reageren om infectie van verschillende pathogenen, bijvoorbeeld via hun metabolieten. Deze micro-organismen hoeven geen antagonistische werking (direct effect) te hebben op het pathogeen. Voor aanschakelen van SAR is juist de infectie met een microbieel pathogeen belangrijk.