Signaalplaten

Voor het signaleren van vliegende insecten, zoals trips (maar niet Echinothrips), mineervlieg, wittevlieg, bladluis en varenrouwmug zijn gekleurde lijmplaten (signaalplaten of vangplaten) een belangrijk hulpmiddel. Blauwe signaalplaten zijn vooral geschikt voor trips, gele signaalplaten vangen allerlei insecten. Daarnaast zijn er ook rode (cicaden) en zwarte (Tuta absoluta) beschikbaar. Hang de signaalplaten net boven het gewas, verdeeld over de kas en op risicoplekken, bijvoorbeeld de deur. Controleer de platen wekelijks en registreer de tellingen. Vervang de platen regelmatig.

De lijmplaten kunnen ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van gevleugelde insecten (mass trapping). Hiervoor worden dan vangstroken gebruikt of worden vangplaten in hoge dichtheid opgehangen.