Hygiëneprotocol

In een hygiëneprotocol staan diverse maatregelen vermeld om een aantasting of verspreiding van plantenziekten tegen te gaan. Iedere afzonderlijke maatregel draagt zijn steentje bij. Uiteindelijk gaat het om het samenspel tussen alle maatregelen. Indien die op de juiste wijze worden uitgevoerd, is een grotere kans een infectie van het bedrijf te voorkomen of te verwijderen. Op de website van Glastuinbouw Nederland is een aantal hygiëneprotocollen voor verschillende gewassen en ziekten beschikbaar. Hierin staat per teeltfase de verschillende maatregelen beschreven van de start van de teelt tot en met de teeltwisseling.