Insectpathogene bacteriën

Insectpathogene bacteriën moeten worden gegeten door het insect om te kunnen infecteren en doden. De bekendste insectpathogene bacterie is Bacillus thuringiensis (Bt). Deze bacterie produceert toxische kristallen die bij een hoge pH in de darm worden geactiveerd en de darmcellen beschadigen. Het insect stopt dan met eten. De bacteriën dringen door de kapotte darmwand de lichaamsholte binnen en doden het insect na enkele dagen. Voor sommige Bt-stammen zijn alleen de kristallen voldoende om het insect te doden (bijvoorbeeld Bt israelensis). Bij andere stammen werken bacteriën en kristallen synergistisch en is het beter dat naast de kristallen ook de sporen worden opgegeten (bijvoorbeeld Bt-kurstaki). Bt-stammen hebben een specifieke werking tegen groepen verwante insecten. Ze worden voornamelijk tegen rupsen ingezet, zoals de producten Turex en Xentari. Ook is een product op de markt met de toxines van Bt israelensis, die effectief zijn tegen bepaalde (niet alle!) soorten vliegen en muggen (bijvoorbeeld rouwmuggen).