Besluit nemen

Op basis van regelmatige monitoring van het gewas wordt besloten of, hoe, waar en wanneer moet worden ingegrepen. Uitgangspunt voor het besluit [1] is de vooraf uitgedachte strategie met preventieve en curatieve maatregelen.

Worden er ziekten, plagen, schade die ze veroorzaken of andere symptomen waargenomen? Is er sprake van een toename ten opzichte van de vorige monitoring? De eerste vraag is dan of de toegepaste preventieve strategie (nog) werkt. Zijn de preventief uitgezette natuurlijke vijanden en antagonisten voldoende aanwezig? Kloppen de klimaatinstellingen? Werkt de ontsmetter voldoende? Wat is het effect van eerder toegepaste curatieve correcties, zoals specialistische natuurlijke vijanden of een chemische middel?

Het besluit tot curatief ingrijpen wordt gedaan op basis van bedrijfsspecifieke schadedrempels. Het type gewas, leeftijd, ras, kasklimaat en andere bedrijfsspecifieke omstandigheden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de plaag of ziekte. Beslissingen worden daarom vooral genomen op basis van ervaringen op het eigen bedrijf in voorgaande jaren. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de weersverwachting en de ontwikkeling van de populatie natuurlijke vijanden.

[1] Op grond van de resultaten van de monitoring moet de professionele gebruiker besluiten of en wanneer hij beheersmaatregelen treft. Strenge en wetenschappe-lijk verantwoorde drempelwaarden zijn essentiële componenten bij de besluitvorming. Waar mogelijk moet vóór de behandeling van schadelijke organismen rekening worden gehouden met voor de regio, specifieke gebieden, gewassen en bijzondere klimatologische omstandigheden vastgestelde drempelwaarden (richtlijn 2009/128/EU van de Europese Unie).