Specialisten

Voor de preventieve inzet van specialistische natuurlijke vijanden zijn de mogelijkheden beperkt. Toch is het met de nodige aanpassingen zeker mogelijk om specialistische natuurlijke vijanden te gebruiken in een preventieve strategie. Een belangrijk voorbeeld is het gebruik van bankerplanten voor de inzet van sluipwespen tegen bladluis. Deze bankerplanten bestaan uit graanplanten met graanluizen die een alternatieve gastheer vormen voor de sluipwespen die de bladluisplagen in het gewas bestrijden. De alternatieve gastheren die op deze bankerplanten worden gebruikt zijn zo specifiek dat ze geen gevaar vormen voor het gewas.

Predatoren en insectpathogene schimmels
Ook voor andere soorten specialistische bestrijders, zoals predatoren en insectpathogene schimmels, zijn systemen ontwikkeld op basis van bankerplanten met alternatieve prooien/gastheren. Deze systemen zijn echter nog niet grootschalig ingezet in de praktijk. Wel is het vaak mogelijk om met alternatief voedsel, zoals nectar en/of stuifmeel, de levensduur van de volwassen stadia van specialistische bestrijders te verlengen. Hierdoor neemt hun effectiviteit toe. Sommige specialistische bestrijders met een lange levensduur kunnen op deze manier toch preventief worden ingezet. Tenslotte kunnen ook specialistische natuurlijke vijanden preventief worden uitgezet, maar dit moet dan wel heel regelmatig gebeuren, wat tot relatief hoge kosten leidt.