Indirect effect belichting

Planten kunnen sterk op de verhouding tussen rood en verrood licht reageren. Het heeft niet alleen gevolgen voor de strekking van de plant, maar ook voor het aanmaken van verdedigingsstoffen en -structuren tegen ziektes en plagen. Verder kan blootstelling aan UV-B straling de plant aanzetten tot het maken van stoffen die helpen de plant te beschermen tegen schadelijke straling, maar tegelijkertijd actief zijn tegen ziektes en plagen (via de jasmonzuur route).

UV-A daarentegen is aantrekkelijk voor veel plagen. Een kas met een kasdek dat UV-A blokkeert trekt daarom minder plagen van buiten aan en reduceert tevens de activiteit van plagen in de kas, waardoor ook de overdracht van virussen door deze plagen verminderd. Verder kan het weren van UV-A in de kas ook de sporenvorming door schimmels tegengaan. In hoeverre dit effectief is, is erg afhankelijk van de soort schimmel en zelfs van het isolaat. Een nadeel van een kasomgeving zonder UV-A is dat de activiteit van sommige natuurlijke vijanden kan afnemen omdat UV-A wordt gebruikt in de oriëntatie en dat de effectiviteit van bestuivers kan verminderen.